اندروید استودیو

کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید


کتاب “آموزش برنامه نویسی اندروید”

 

برای افزایش دانش برنامه نویسی اندروید شما دوستان، کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید را به صورت رایگان در سایت قرار داده ایم. این کتاب بسیار کمیاب است و در برخی از سایت ها با قیمت بالایی بفروش می رسد. پیشنهاد می گردد علاوه بر دانلود این کتاب، نرم افزار آکاروید<آموزش برنامه نویسی اندروید> که در سایت وجود دارد را نیز دانلود نمایید و این دو را در کنار هم و به موازات استفاده نمایید.

Continue reading “کتاب آموزش برنامه نویسی اندروید”